Skip to main content

Karina Kubiak

psycholog dorosłych i młodzieży 

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku psychologia o specjalności psychologia rodziny i wspierania rozwoju. Posiadam także przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu Nauczyciela Psychologa, które zdobyłam w ,,Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu’’ w Bydgoszczy. Aktualnie rozwijam swoje kompetencje zawodowe kontynuując edukację w akredytowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt (EAGT), Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt w Poznaniu.

Uczestniczyłam w szkoleniach organizowanych w ramach programu edukacyjnego Łódzkiej Warsztatowni, gdzie zdobyłam wiedzę z zakresu psychoterapii i dietoterapii osób z zaburzeniami odżywiania, pracy terapeutycznej z dorosłymi ofiarami wykorzystania seksualnego w dzieciństwie, a także dotyczącą wsparcia psychologicznego dla nastolatków i osób LGBTQ, indywidualnej pomocy pacjentom, którzy zgłaszają myśli samobójcze oraz trudności w bliskich relacjach. Uzyskałam również warsztat psychologiczny z zakresu pomocy pacjentom z trudnościami seksuologicznymi, zaburzeniami lękowymi i w tematyce wsparcia dzieci. Uczestniczyłam też w szkoleniu poświęconym męskiej seksualności, organizowanym przez Instytut Pozytywnej Seksualności w Warszawie.

Współpracuję z młodzieżą od 15 roku życia oraz z osobami dorosłymi, towarzysząc im w drodze do zmiany. Wspieram w lepszym zrozumieniu siebie, a także dostrzeżeniu i zadbaniu o własne potrzeby. Moją dewizą jest tworzenie autentycznej relacji terapeutycznej, opartej na zaufaniu i bezwarunkowej akceptacji. Moją pracę poddaję  superwizji.

Cennik usług

Konsultacja psychologiczna
200 zł
Konsultacja online
200 zł
Zaświadczenie- opinia
150 zł
Call Now Button