Skip to main content

Małgorzata Kundej

psycholog, pedagog

Jestem psychologiem z 12 letnią praktyką zawodową, którą realizowałam w państwowych instytucjach budżetowych. Na co dzień w największym wymiarze godzin pracuję z osobami dorosłymi, jednak mam również doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Od kilku lat pracuję dodatkowo jako wykładowca akademicki, a więc na bieżąco uzupełniam swoją wiedzę zakresu psychologii (szczególnie diagnozy oraz psychologii klinicznej)

Tytuł magistra psychologii oraz magistra pedagogiki uzyskałam po ukończeniu dwóch osobnych kierunków pięcioletnich, jednolitych studiów magisterskich na uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dodatkowo rozwijam swoje kompetencje w oparciu o kursy i szkolenia udoskonalające mój warsztat pracy. Między innymi ukończyłam Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży prowadzone przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. W swojej praktyce zawodowej inspiruję się również pracą w nurcie poznawczo – behawioralnym (oczekuję na rozpoczęcie szkoły psychoterapii w tym nurcie).

Udzielaniu wsparcia psychologicznego z elementami oddziaływań terapeutycznych poświęcam wiele serca i energii. Dotychczas zajmowałam się pacjentami ze wszelkimi zaburzeniami klinicznymi. Udzielam wsparcia osobom, które doświadczają trudności w zakresie: kontrolowania własnych emocji i impulsów, utrzymywania dojrzałych relacji, tendencji do nadużywania substancji psychoaktywnych, dokonywania zachowań agresywnych i autoagresywnych, stosujących oraz doświadczających przemocy. Prowadziłam oddziaływania z elementami poradnictwa dla podopiecznych ze spectrum autyzmu, zaburzeniami w zachowaniu oraz trudnościami szkolnymi i rodzinnymi. Posiadam spore doświadczenie w diagnozie psychologicznej.

Cennik usług

Konsultacja psychologiczna
200 zł
Badanie MMPI (test osobowości)
450 zł
Call Now Button