Skip to main content

Michalina Boc – ZnanyLekarz.pl

Michalina Boć

psycholog dzieci i młodzieży, praktyk metody Kids Skills i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach  

Oferuję pomoc w zakresie:

 • konsultacji psychologicznych
 • konsultacji wychowawczych
 • konsultacji rozwoju dziecka
 • wsparcia kompetencji rodzicielskich
 • wsparcia w trudnościach wychowawczych
 • terapii psychologicznej dziecka
 • terapii ręki
 • psychoedukacji

Ukończyłam psychologię o specjalności wspomaganie rozwoju na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, co dało mi bazę do mojej pracy. Kontynuowałam naukę studiując podyplomowo przygotowanie pedagogiczne, które pozwoliło mi rozszerzyć zakres swoich kompetencji.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w żłobku, przedszkolach oraz szkole podstawowej. Dzięki pracy w różnych typach placówek dla dzieci i młodzieży, posiadam szeroki wachlarz umiejętności oraz doświadczenia. Możliwość obserwacji dzieci oraz młodzieży na różnych etapach ich rozwoju pozwala mi na dogłębne rozeznanie się w sytuacji Państwa dziecka.

Podczas konsultacji z rodzicami staram się pomóc im odkrywać ich własne kompetencje rodzicielskie. Przybliżam „pigułkę rozwojową”, czyli informacje o tym, jak przebiega rozwój dziecka w danym wieku oraz jakie ma to znaczenie dla funkcjonowania całej rodziny. Pomagam rodzicom zrozumieć, co kryje się za zachowaniami ich dzieci oraz jak radzić sobie w trudnych dla nich sytuacjach.

Dzieciom i nastolatkom pomagam w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych czy rówieśniczych. Wspieram w trudnych dla nich momentach. A przede wszystkim daje im czas, uwagę, zrozumienie i akceptację. Prowadzę ich w stronę rozwiązań, które sami dostrzegają. Towarzysze im w drodze do poznawania swoich mocnych stron i potrzeb, a zatem w drodze do poznawania siebie.

Mój główny obszar zainteresowań zawodowych to psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży.  W podejściu wychowawczym kieruje się głównie założeniami Rodzicielstwa Bliskości oraz Porozumienia Bez Przemocy (NVC).

Stale poszerzam swoją wiedzę podczas szkoleń, warsztatów i konferencji, a za te najcenniejsze uważam:

 • „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach” I st. (LETSR) – gdzie uczyłam się jak wspierać i pracować z klientem krótkoterminowo, skupiając się na jego zasobach i mocnych stronach
 • „Problemowe zachowania seksualne w dzieciństwie”- wzbogacając swoją wiedzę na temat pracy z zachowaniami w obszarze dziecięcej seksualności
 • „Kids Skill’s” – ucząc się pracy w nurcie skupiającym się na uczeniu nowych umiejętności dzieci
 • „Interwencje poznawczo-behawioralne w pracy z dzieckiem/nastolatkiem z ADHD” – gdzie poznałam techniki wspierania dzieci z ADHD i ich rodziców
 • „Samouszkodzenia – jak pracować z młodym człowiekiem i jego otoczeniem?” – poszerzając swoją wiedzę w zakresie problematyki samouszkodzeń i wsparcia młodzieży
 • „Mutyzm wybiórczy” – poszerzając swoją wiedzę jak wspierać dzieci z mutyzmem i dorosłych
 • „Zaburzenia lękowe” – zdobywając praktyczne umiejętności do pracy z dziećmi przebywającymi nadmierny lęk
 • „Wprowadzenie do pracy w nurcie poznawczo-behawioralny z dziećmi i młodzieżą” – poznając techniki nawiązywania kontaktu i budowania relacji
 • „Trening umiejętności społecznych dla osób z ASD” – zdobywając nowe umiejętności jak pracować z dziećmi neurotypowymi
 • „Trening umiejętności społecznych” – poszerzając umiejętności dotyczące wspierania dzieci w kompetencjach emocjonalno-społecznych
 • „Self-regulation dla specjalistów” – poszerzając umiejętności do pracy z dziećmi i rodzicami dotyczącymi regulacją emocji
 • „Objawy psychosomatyczne u dzieci i młodzieży” – poznając mechanizmy zaburzeń psychosomatycznych i metody pracy z nimi

 

 

 

 

Cennik usług

Konsultacja psychologiczna dzieci i młodzieży
200 zł
Zaświadczenie
150 zł
Call Now Button